Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   Możesz Czytać   Zastrzeżenia
0

Zastrzeżenia

Z a s t r z e ż e n i a

Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych zdarzeń i wydarzeń jest niezamierzone i zupełnie przypadkowe.

Autor oczekuje od czytelników życzliwej postawy w odniesieniu do wszystkich ludzi. Nic w tym tomiku internetowym nie może być rozumiane albo interpretowane na niekorzyść kogokolwiek.

N i e   m o ż n a


Proszę o nie drukowanie w celach komercyjnych. Proszę o nie kopiowanie wierszy do sieci Internet na inne strony, nawet w ramkach, a nawet w komentarzach, bez mojej pisemnej zgody.
(wnioski o zgody w można pisać w komentarzach).

M o ż n a

Natomiast ręczne przepisywanie do zeszytów i pamiętników, oraz na kartki pocztowe i listy papierowe,  linkowanie, polubienie lub rozsyłanie mailem linków oraz kopiowanie na dyski twarde, drukowanie w niewielkich ilościach dla przyjaciół jest dozwolone a nawet wskazane.

Zawsze jednak należy podawać poniższy dopisek:

© by Autor - A. I. D. G. (M)
www.mozesz-czytac.blog.ekologia.pl

Ten wpis czytano 31 razy.